Hi Friends,

Even as I launch this today ( my 80th Birthday ), I realize that there is yet so much to say and do.

There is just no time to look back, no time to wonder,"Will anyone read these pages?"

With regards,
Hemen Parekh
27 June 2013

Sunday, 26 February 1978

તારા હ્રદય પર ઝૂમવા દે_________________________________________________________________________________
ધૂંધળા મળી જાય જ્યાં
આભ ને વારિ ,

જળ સ્થળ એક થઇ જાય જ્યાં
ત્યાં કબ્ર મારી :

જીજીવિષા
આખરી સલામ  !

અસંભવ થી ઝૂઝવા
હવે નાં હામ ;

સાંચવી સાંચવી
સંઘર્યું ,
માન્યું પણ મોતી
મહેરામણ નું
જીવન જે ;

આજ ઘૂંટે છે
પ્રાણ ને ,
ઉઠાવી લે પ્રિયા
બોજ આ  ;

તારી ગ્રીવા માં
તારા હ્રદય પર
ઝૂમવા દે ;

રતિ હે ,
ઉંડાણ તારા અંગના
અનંગ ને
ચૂમવા દે ;

ઘડી હવે એક મારી
તારી કદાચિત  બેઘડી ,

પછી ખોલશે લોચન
સંહાર નો સ્વામિ  :

શું ભસ્મ થી
પાંગરશે
સૃષ્ટિ ફરી ?
--------------------------------------

Original  Gujarati  /  26  Feb  1978

_________________________________________________________________________________Hindi translation  /  02  Aug  2015

------------------------------------------

तेरे गले के हार में

---------------------


मिल जाय जहां
आकाश और धरती

घुल जाय जहां
जल और धरती ,

दिशाओ का जहां
न नामोनिशां

वहां कब्र मेरी  ;

जिजीविषा  ,

कर ले कबुल
ये मेरी
आखरी सलाम  !

मनावु तुज़े तो कैसे  ?
होनी को अनहोनी
बनावु तो कैसे  ?

बनेगी न बात
समजावु तुज़े
तो कैसे  ?

मन की गहराईओं से निकला
जो मोती
उसे समालु तो कैसे  ?

सनम ,

मेरे घुंटते सांस पर
बनी जो बोज़
उठाले  इस ज़िन्दगी को

तेरे गले के हार में
हो शके तो ज़ुमने दे
मन के मेरे मोती को  !Monday, 20 February 1978

કહ્યું નાં કોઈને

પાલખી ઉઠાવી
પ્રિયા ની
એક ' દિ ચાલ્યો ;

કહ્યું નાં કોઈને
પ્રિયતમ ,
મન તણી મૈયત ઉઠાવી .
---------------------------------------------

Original  Gujarati  /  20  Feb  1978

________________________________________________________________Hindi Translation  /   04  August  2015

---------------------------------------------

कहे भी तो किसको  ?

--------------------------


ज़माना क्या जाने  ?

ज़माना तो ये माने
पालखी उठा के चला प्रीतम ,

प्रिया जाने ,
प्रीतम के पैर क्यों लड़खड़ाये  !

पालखी ना ,
चला इश्क आज
मन की मैयत उठाये  !

कहे भी तो किसको  ?

बैठी जो पालखी में प्रिया
न देख पाये
न आंसू रोक पाये ,

कहे भी तो किसको  ?

ज़माना क्या  समजे
मधु - रजनी नहीं ,
बिरह की
कभी ना ख़त्म होने वाली
रात को  !


----------------------------------------------------------------------


Tuesday, 14 February 1978

ઘંટી ના બે પડ ભારી________________________________________________________________________________
તારી - મારી
જવાબદારી
ઘંટી ના બે પડ ભારી ,

ઘર ર ર ર ,   ઘર ર ર ર ,
અવિરત   ફ ર ર ર ર ,
ચક્કર પે ચક્કર  :

        પિસાય આશા
        પિસાય ઈચ્છા

મનની તો મન માં રહી જાય  :

આ કરતાતો
બંધ કરી ઘંટી ના પડ ને
જડ જેવા આ જીવન ને ,

       ફારગતી નાં થાય  ?

_________________________________________________________________________________


Wednesday, 8 February 1978

તું વરસશે, ત્યાં , પ્રિયા ?
_________________________________________________________________________________
મરુભોમ ને
મારા જીવન ની
સિંચશે તું
પ્રિયા  ?

     ઉઠી જ્યાં
     રેણુ ની ઝંઝા ,
     બળ બળ્યા
     તાપ વૈશાખ ના ,

ઉતર્યા આભથી
વાયરા
સોષવા ,
જે બચ્યાં
આંખ ના અશ્રુ બિંદુ ;

    વિલોપી આત્મ ને
    તું વરસશે  ,
    ત્યાં , પ્રિયા  ?

_________________________________________________________________________________


Tuesday, 7 February 1978

આવ ચાલ્યો_________________________________________________________________________________
તારા - મારા
મિલન ની પગથાર પર
મોત નું ધ્હુમસ  :

કદીક આછું
કદીક ઘાટું ,
વીંટાળે મંઝિલો ;

પણ મને
પ્રાણ તારો પૂકારે ,

     "  આવ પ્રિતમ
        આવ ચાલ્યો  -

        બન અભય
        છોડ તન
        કર મુક્ત મન ,

        આવ ચાલ્યો  "
-----------------------------------------------------------------------

Original Gujarati / 07  Feb  1978

-------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________________
Hindi Transliteration  /  22  June  2015

--------------------------------------------------------------------------

तेरी मेरी राहको
घेरे हुए हैं कोहरा

कभी बारीक ,
मंज़िलोको लिपटता हुआ
कभी गहरा


न देख पाउ
तुम्हारा चहेरा ,


मगर सुनता हूँ
तुम्हारी  आवाज़

जो कह रही हैं ,

" आ जा सनम
   देर मत कर ना
   सनम ,

  तेरी राह में
  हुई  मेरी
  आँखे उरनम ,

  डरो  मत
  चले आओ ,
  कोहरा में
  पिघल जायेगा
  तुम्हारा बदन ,

  तेरी राहमे खड़ी  हूँ
  इस आश में

  रूह से मेरी
  तुम्हारी रूह का
  हो जायेगा मिलन

-----------------------------------------------------------------------

Saturday, 4 February 1978

મૌન ના પડઘાં પડે________________________________________________________________

મને તું મનાવે
પ્રિયા ,
પણ કેમ માનું ?

રુધિર ના રંગે
લખેલી
કવિતા ને કેમ ગાઉં  ?

બજે બેસૂરા
હૃદય ના સાજ આજ ,

મૌન ના પડઘાં પડે
મન મંદિરે  --

પ્રિયા ક્યાં ?
પ્રિયા ના  !

પાષાણ ની પ્રતિમા
પૂજા ના અર્ઘ્ય ને શું અડે ?
----------------------------------------------

Original Gujarati /  04  Feb  1978

Hindi Translation  /  22  Aug  2015

------------------------------------------------

________________________________________________________________
मन के गुंबज से 

-------------------

तुम मुज़े मनाओ भी तो 
कैसे मान लू ?

लहू के रंग से लिखे 
वो गीत भी गाउ ,

तो कैसे गा  लू  ?

बजाने जाऊ तो 
बजने लगे बेसुरे 
ह्रदय के साज 

मन के गुंबज से 
टकरा कर उठे आवाज़ जो 

वो तेरा ना सही 
मेरा भी तो नहीं  !

कहाँ हो तुम प्रिये  ?

चढ़ाता रहूँ पूजा के फूल 
समज़ कर मेरा अर्घ्य 
करलो कबुल