Hi Friends,

Even as I launch this today ( my 80th Birthday ), I realize that there is yet so much to say and do.

There is just no time to look back, no time to wonder,"Will anyone read these pages?"

With regards,
Hemen Parekh
27 June 2013

Monday, 15 September 2014

આખરી ઈચ્છા______________________________________________________
જયારે યમદૂતે આવી પૂછ્યું  :


"  બહેન ,

તારી કંઈ આખરી ઈચ્છા  ?

અમે આવ્યા , 

લઈ અલખનું આમંત્રણ  "


ત્યારે બેન બોલી ,


"  કશીજ  નહીં ,

લઇ જવુંજ હોય તો 

લઇ જાવ , પ્રભુ પાસે 

આ નશ્વર શરીર મારું  ;


મારો આત્મા તો અહીંજ વિચરશે 

અને વિસ્તરશે ,

મારાં બાળકો ના 

અને તેમનાં બાળકોનાં 

હ્રિદયમાં  ;


એમને પ્રેરશે ,

દુ : ખીયા , દીનો ની ,

હીનો ની ,

મદદ કરવા ;


જયારે જયારે 

બાળકો મારા 

પકડશે કોઈ ગરીબનો હાથ ,

ત્યારે તમે માનજો ,

એમને મારો 

હંમેશ રહેશે સાથ 


---------------------------------------------------------------------------------

When  the Angels came

and knocked on her door ,

They asked :


"  Mother ,

   We have come to escort you

   To Arihant's abode ,

   Do you have any last wish ? "


She said :


"  I have none :

   You may take away my body

   But my soul will continue to linger

   -  and whisper 

   into the hearts of

   My children ,

   And their children :


   Helping them 

   To do

   Just one good turn

   Everyday ;


   Guide them to serve

   Everyday ,

   Just one less fortunate 

   Miserable , suffering soul ;


   They will  

   Keep alive

   My nonperishable Soul

   In their memories

   Forever

-----------------------------------------------------------

15  Sept  2014

Bhanuben ,

I will always remember !

  

Wednesday, 27 August 2014

આખરી પ્રશ્નાર્થ


                                               https://youtu.be/obcG4MTE02Y________________________________________________________________
તારી આંખના અરિસામાં 
આંખ માંડી ,
- જોવાં 
વિધિએ શું લખ્યાં લેખ 
લલાટમાં મારા  ;

જોયો ફક્ત 

નિ : સિમ  વેદનાનો સાગર 
ઉછળતો 
અસિમ યાતનાનો ઉદધિ  ;

વિધિ ના લખેલા  લેખમા 

શબ્દો ન્હોતા ,

હતો ખાલી 

તારા અધૂરા અસ્તિત્વ નો 
સવાલ ,

મારાં લખેલાં નસીબનો 

હતો 
એકલો , અટુલો 
આખરી પ્રશ્નાર્થ 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Original Gujarati  /  28  August  2014

Hindi Translation /   24  Sept  2015

----------------------------------------------------------------

आखरी प्रश्न
---------------

तेरी आँख के आयने में 
झाँख के देखना चाहा ,


क्या लिखे विधि ने 
लेख 
ललाट में मेरे  !


देखा तो सिर्फ 
नि : सिम वेदना का सागर 
उबलता हुआ एक 
असीम यातना का उदधि  !


विधि के लिखे लेख में 
शब्द ना थे :

था तो एक प्रश्न 
तेरे अधूरे अस्तित्व का ,


लिख दिया जो नसीब था मेरा 
आखरी प्रश्न उसका ,

मैं क्यों अकेला  ?

तुम कहाँ  ?

Friday, 8 August 2014

નવી ઘોડી , નવો દાવ_________________________________________________________
ઘણો દાવ આપ્યો દુનિયા 
હવે કેટલો બાકી છે  ?

સાતતાળી રમતાં થાકયો દુનિયા ,

કર હજી 
કેટલો બાકી છે  ?

આળસી જઈ અંચી કરી 

ગણવાં મા પણ ગંચી કરી ,

ખપાવી પાંચને સાતમાં ,

ખુદને છેતરતો રહયો  :

સંસારની ભૂલ ભૂલામણી મા 

ભમતો રહયો  .

જેટલુ આવડ્યું તેટલુ કર્યુ 

જેવુ આવડ્યું તેવુ કર્યું 

ગમ્યું તે તો કર્યું 

પણ 
ના ગમ્યું તે પણ કર્યું 

નચાવ્યો જેમ તેં , નાચ્યો ;


હવે તો 

દાવ મારો , ઉતારી દે

" હાર્યો ? કબૂલ ? "  કહીને 

ઉગારી દે 

પછી 


કહેવું  હોય તો કહેજે 


" નવી ઘોડી , નવો દાવ "


----------------------------------------------------------------------------------


August  Kranti  Day /  09  Aug  2014


--------------------------------------------------------------------


Hindi Translation  /   12  Nov   2015   /  Saal  Mubarak - Samvat 2072


--------------------------------------------------------------------


नया खेल  :  नया  दाव

-----------------------

बहुत खेला ,  ओ ज़माना  ,

अब खेल कितना बाकी हैं  ?

कब तक करू ए लुकाछिपी ,

कितने दाव  देने बाकी है  ?

जब थक गया तब

करी कुछ बेइमानि ,
गिनती में कुछ बेवफा होके ,
गद्दारी भी खुद से करी  !

तो कभी चौराहे पर आकर

भूला भी कहाँ जाना है  ,
बस चलता रहा  !

किया , जितना कर पाया

किया , जैसा आया
कुछ भाया
तो ज्यादातर गवाया  :

नाचता भी रहा

जैसे तूने नचाया ;

अब बहुत हुआ ,

अब क्या बाकी है  ?

चलो मैंने मान लिया :


 " तुम जीते , मैं हारा  "


अब तो छोडो  !


अगले जनम में भी

कुछ दाव देना बाकी हैं  !

----------------------------------------------

#


Saturday, 19 July 2014

શોકના રંગો
_________________________________________________________________________________
यावन्त हि कुरुते जन्तु
संबंधान मनस प्रियान ,

तावन्त ही निखिन - न्यन्ते
ह्रदये शोक  शंकावः

-------------------------------------------

My free translation reads  :હૃદય ને ગમતાં સંબંધો
કરતો રહીશ  જ્યાં સુધી

ત્યાં સુધી

થતાં રહેશે પ્રસંગો ,

ડુબાવશે
હૃદયને

શોકના રંગો


(   20 July  2014   )

----------------------------------------------------------------------------------------------Friday, 11 July 2014

પચાસ પગલા_________________________________________________________________________________
ગણીને ભર્યાં પચાસ પગલા
હવે ભરો
અગણીત ડગલા ,

જેમ એકથી માંડી
કર્યા પૂરા પચાસ
સહારે સહારે ;

ઉઠાવો કદમ
બનાવો
અરણ્ય ને વરેણ્ય ;

હસો 'ને હસાવો
પડકારો પ્રારબ્ધ ને ,
દિનેશ ની જ્યોતિ થી
અંધકાર ને
વિદારો

--------------------------------------------------------------------------------------------
12  July  2014
On 50th Wedding Anniversary of Dinesh / Jyoti


Wednesday, 26 March 2014

એક શમણું આવ્યું
_________________________________________________________________________________
મોડી રાતે એક શમણું આવ્યું

હિમશિખર ની ચાદર ઓઢી

શીત કબર માં સૂતા

આપણ બન્ને ,

વ્હેલી સવારે

એક રમણું આવ્યું


27 માર્ચ 2014